សាខាកាំកុងត្រូល ខេត្តប៉ៃលិន ចុះពិនិត្យស្តង់អង្ករមួយកន្លែង ខណៈប្រជាពលរដ្ឋសង្ស័យថា មានអង្ករជាតិជ័រប្លាស្ទិក