លោក ទុំ សុង និងក្រុមការងារចុះជួយភូមិ ចំការកាហ្វេ សង្កាត់ទួលល្វា បាននាំយកសំភារៈ និងថវិកាទៅចូលរួមបុណ្យសពអ្នកស្រី មិន រិច នៅភូមិចំការកាហ្វេ