ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តប៉ៃលិនអញ្ជើញសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមបាល់ទាត់នារីខេត្តដែលទទួលបានពានរង្វាន់មេដាយមាស (លេខ១ទូទាំងប្រទេស)ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី១ ឆ្នាំ២០១៦