ឯកឧត្តមកើត សុធា អភិបាលខេត្តប៉ៃលិន និងលោកជំទាវ ស៊ុំ ហៀង អញ្ជើញដង្ហែរអង្គកឋិនទានចូលវត្តសន្តិមារាម ហៅវត្តអូរច្រា