ឯកឧត្តម ផាន់ ចាន់ថុល ប្រធានក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយសង្កាត់បរយ៉ាខាអញ្ជើញសាកសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកថវិកា សំភារៈទៅឧបត្ថម្ភ លោក កែវ កើន កំពុងសំរាកព្យាបាលជំងឺ