អភិបាលខេត្តប៉ៃលិនកោតសសើរសាខាកាំកុងត្រូលខេត្ត ក្នុងការអនុវត្តតួនាទី ភារកិច្ច ដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋ