ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប៉ៃលិននៅតែបន្តជំរុញអោយគណអភិបាលខេត្ត ពិសេសសមត្ថកិច្ចជំនាញយកចិត្តទុកដាក់បង្រ្កាបទប់ស្កាត់ការជួញដូរ ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន