រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិននាំយកអង្ករទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ ១២០ គ្រួសារ នៅឃុំស្ទឹងត្រង់ និង ឃុំអូរអណ្តូង