ឯកឧត្តមកើត សុធា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំ ស្តាប់សំណូមពរពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ អំពីតម្រូវការចាំបាច់ និងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលត្រូវជួយដោះស្រាយ ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយជំរុញបន្ថែមពង្រឹងលើការងារភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព