មន្ត្រីនគរបាលជាតិ នៃស្នងការនគរបាលខេត្តប៉ៃលិនចំនួន១៣៩នាក់ត្រូវបានប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ចតែងតាំងមុខតំណែងថ្មី និងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្ក