ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តប៉ៃលិនបានយកអំណោយចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតស្បៀង ចំនួន១២គ្រួសារស្ថិតនៅភូមិភ្នំក្រិញ ឃុំស្ទឹងត្រង់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន