លោក ស៊ុន យី ប្រធានគណបក្សប្រជាជនក្រុងប៉ៃលិន បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននៅមូលដ្ឋានផ្ទាល់ ស្ថិតនៅភូមិភ្នំដំបង សង្កាត់អូរតាវ៉ៅ ក្រុងប៉ៃលិន ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្រ្តតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង សំឡូត-ប៉ៃលិន