គណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិនប្រារព្ធសន្និបាតបូកសរុបសមិទ្ធិផលសកម្មភាពការងារ រយះ ពេល៥ឆ្នាំ និងលើកទិសដៅភារកិច្ចការងារ៥ឆ្នាំបន្ត ២០១៧-២០២២