មន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តប៉ៃលិន បើកមហោស្រពល្ខោនរឿងខ្លីសម្រាប់យុវជន ថ្នាក់ខេត្តលើកទី ៣ ឆ្នាំ២០១៧