អភិបាលខេត្តប៉ៃលិន ប្រជុំពិភាគ្សាជាមួយមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធជុំវិញខេត្ត ដើម្បីត្រៀមធ្វើសន្និបាតបូកសរុបការងារវិស័យឯកជន ឆ្នាំ២០១៦ និងលើកទិសដៅការងារវិស័យឯកជន ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការនាំចូល នាំចេញ កសិផលគ្រប់ប្រភេទទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ