គណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តប៉ៃលិន ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងបរិស្ថាន ស្តីពីការរឹតបណ្តឹងការអនុវត្តវិធានការណ៍ច្បាប់ ដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិ