គណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិន ទទួលជួបសំណេះសំណាលការងារជាមួយគណៈប្រតិភូស្ថានទូតប្រទេសថៃប្រចាំនៅកម្ពុជា