ឯកឧត្តម សៅ សារ៉ាត់ ជួបប្រជុំជាមួយលោកអភិបាល ក្រុង ស្រុក សមត្ថកិច្ចជំនាញបង្រ្កាបគ្រឿងញៀន និងនគរបាលរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ជំរុញការងារបង្ក្រាប ទប់ស្កាត់ ការជួញដូរ ប្រើប្រាស់គ្រៀងញៀន។