ក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយសង្កាត់បរយ៉ាខា បានចុះសាកសួរសុខទុក្ខ និងនាំយកអំណោយទៅឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋទីទាល់ក្រ និងមានជម្ងឺប្រចាំកាយ ចំនួន ២៦គ្រួសារ