អាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិនស្នើរដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស អាជីវករ ផ្ទះសំណាក់ សណ្ធាគារ នានា ត្រូវចិត្តទុកដាក់បំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន អោយបានត្រឹមត្រូវ ក្នុងការបង់សេវាសាធាណៈ នូវច្រកចេញចូលតែមួយរបស់រដ្ឋបាលខេត្ត

អាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិនណែនាំដល់មន្រ្តីជំនាញបសុព្យាបាលនៃមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តត្រូវត្រួតពិនិត្យអោយបានត្រឹមត្រូវលើសត្វដែលយកមកធ្វើនៅទីសត្តឃាតដ្ឋានប្រកបដោយគុណភាព អនាម័យល្អ

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិនផ្សព្វផ្សាយឯកសារ ស្តីពី តួនាទី ភារកិច្ច សិទ្ធិរចនាសម្ព័ន្ធ អង្គការចាត់តាំង និងរបៀបរបបធ្វើការរបស់គណៈកម្មាធិការគណបក្ស ក្រសួង ស្ថាប័ន រាជធានី ខេត្ត