ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាត បន្ទាប់ពីរងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ ដោយការផ្ទុះឡើងនៃជម្ងឺ Covid-19 បានទទួលស្បៀងអាហារ ពីក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិន

អាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិន បន្តចុះការផ្សព្វផ្សាយ អំពីវិធានការ ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល ជម្ងឺកូវីដ-១៩ និងឧបត្ថម្ភស្បៀងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាត

ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាត បន្ទាប់ពីរងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ ដោយការផ្ទុះឡើងនៃជម្ងឺ Covid-19 បានទទួលស្បៀងអាហារ ពីក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិន

ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាត បន្ទាប់ពីរងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ ដោយការផ្ទុះឡើងនៃជម្ងឺ Covid-19 បានទទួលស្បៀងអាហារ ពីក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិន

អាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិន ឧបត្ថម្ភស្បៀងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាត បន្ទាប់ពីរងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ ដោយការផ្ទុះឡើងនៃជម្ងឺ Covid-19

ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តប៉ៃលិននឹងចាត់វិធានការចំពោះអ្នកបំប៉ោងព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតតាមបណ្តាញសង្គមនិងតាមទីសាធារណះទាក់ទងបញ្ហាជម្ងឺកូរ៉ូណានៅខេត្តប៉ៃលិន

អាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិនជំរុញដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តីនៃមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងនៃការផ្សព្វផ្សាយសម្បត្តិវប្បធម៌ដែលនៅក្នុងខេត្តអោយបងប្អូនពលរដ្ឋស្គាល់អោយបានគ្រប់ៗគ្នា ដើម្បីចូលរួមថែរក្សាការពារ អោយបានគង់រង្ស