ឯកឧត្តម កើត សុធា ដង្ហែរអង្គកឋិនទានសាមគ្គីទៅវេប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សានៅវត្តភ្នំក្រិញ