សាខាកាំកុងត្រូលខេត្តប៉ៃលិនបន្តចុះពិនិត្យមើលទំនិញហួសសុពលភាពនិងខូចគុណភាពដែលលក់នៅតាមតូបនីមួយៗនៅភូមិសួនអំពៅកើតសួនអំពៅលិច តាង៉ែនលើ សង្កាត់ប៉ៃលិន