លោក ជំទាវ ជា លាភ អភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិនអញ្ជើញបើកវិញ្ញាសារប្រលងសញ្ញាបត្រធម្មវិន័យនៅសាលាបឋមសិក្សា ហ៊ុនសែន អូរច្រា