លោកជំទាវ ជា លាភ អភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិន និងក្រុមការងារបាននាំយកសំភារៈ និងថវិកា ទៅចូលរួមបុណ្យសពលោក ប៉ុល យឹម នាយកសាលាបឋមសិក្សាសាលាក្រៅ