នៅដើមឆ្នាំ២០១៦ នេះសាខាកាំកុងត្រូលខេត្តប៉ៃលិនចុះណែនាំ និងត្រួតពិនិត្យទំនិញនិងម្ហូបអាហារ ខូចគុណភាពនៅផ្សារសាលាក្រៅ