លោក ស៊ុន យី ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្រុងប៉ៃលិននិងក្រុមការងារបាននាំយកសំភារៈ និងថវិកាទៅចូលរួមបុណ្យសពលោក កែវ ហេង មេភូមិអូរតាពុកលើ