ឯកឧត្តម កើត សុធា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិនជួបសំណេះសំណាលជាមួយយុវជននិងបំពាក់ឯកសណ្ឋានដល់យុវជនបក្ស