ឯកឧត្តម កើត សុធា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានជំរុញដល់សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដែលមានភារៈកិច្ចការពារព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តប៉ៃលិនត្រូវពង្រឹងកិច្ចការពារដែនអធិបតេយ្យភាពជាតិអោយរឹងមាំ និងទប់ស្កាត់អោយបានដាច់ខាត សកម្មភាពកាប់រានទន្រ្ទានដីក្នុងចំណុចព្រំដែនដែលមិនទាន់បានកំណត់ជាក់លាក់ស្របច្បាប់ជាមួយភាគី-ថៃនៅឡើយ