អយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តប៉ៃលិន បើកកិច្ចប្រជុំស្តីពីកិច្ចសហការរវាងតុលាការ អយ្យការ និងនគរបាលយុត្តិធម៌ ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ទប់ស្កាត់ និងបង្រ្កាបបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ