ឯកឧត្តម កើត សុធា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិន និងលោកជំទាវ គង់ស្តី កើតសុធា អញ្ជើញសាកសួរសុខទុក្ខកុមារកំព្រា ក្នុងឱកាសទិវាកុមារអន្តរជាតិ១មិថុនា