មន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តប៉ៃលិន បើកមហោស្រពសិល្បៈកំណាព្យនិងចម្រៀងខ្មែរជាសកលលើកទី៤ឆ្នាំ២០១៦