ប្រជាពលរដ្ឋសាទរនិងចូលរួមសហការជាមួយមន្ត្រីសាខាកាំកុងត្រូលខេត្តប៉ៃលិនចុះត្រួតពិនិត្យនិងណែនាំពីទំនិញហួសសុពលភាព និងខូចគុណភាព