មន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តប៉ៃលិនសហការជាមួយclubបាលទាត់សួនរីករាយបានធ្វើពិធីបិទការប្រកួតបាល់ទាត់ដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី៣៨ទិវាជ័យជំនះ៧មករាឆ្នាំ១៩៧៩ /៧មករា២០១៧