រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនអញ្ជើញចុះសាកសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយ ថវិកាមួយចំនួនទៅឧបត្ថម្ភដល់លោក អ៊ុក ណៃ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្ទឹងត្រង់