សាខាកាំកុងត្រូលខេត្តប៉ៃលិនចុះត្រួតពិនិត្យទំនិញ ម្ហូបអាហារ ដែលដាក់តាំងលក់តាមតូបនិង បិទផ្លាកសញ្ញាផ្សព្វផ្សាយដល់ជីវកនៅតាមភូមិបឌិននៀវ ភូមិប៉ាហ៊ី ស្ថិតនៅក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន