ឯកឧត្តម កើត សុធា គណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិន អញ្ជើញ ចូលរួមបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីវត្តព្រះពុទ្ធត្រៃរតន៍មង្គល (ហៅវត្តអូរប្រើស)