ពិធីចុះកិច្ចសន្យាសាងសង់សមិទ្ធិផល អាគាររដ្ឋបាលចំនួន ២ខ្នង និងអាងស្តុកទឹកចំនួន ១ ដែលជាអំណោយរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងខេត្តប៉ៃលិន