លោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ អញ្ជើញឃោសនារកសម្លេងឆ្នោត និងបង្រៀនគូសសន្លឹកឆ្នោត ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួនជាង ៣០០នាក់ មកពីភូមិចំនួន៣ ក្នុងសង្កាត់អូរតាវ៉ៅ