ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តប៉ៃលិននាំយកថវិកា និងគ្រឿងឧបភោគ បរិភោគ មួយចំនួនចូលរួមពិធីបុណ្យសពប្រជាពលរដ្ឋគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៏ នៅភូមិផ្សារព្រំ