រដ្ឋបាលក្រុងប៉ៃលិនបើកកិច្ចប្រជុំរកតំណោះស្រាយស្តីពីការផ្តល់សេវ៉ាវិស័យផ្ទេរសិទ្ធិដីធ្លី


រសៀលថ្ងៃទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ រដ្ឋបាលក្រុងប៉ៃលិន បានបើកកិច្ចប្រជុំរកតំណោះស្រាយ ស្តីពីការផ្តល់សេវាលើវិស័យផ្ទេរសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួុយ ក្រោមអធិបតីភាពលោក ស៊ុន យី អភិបាលនៃគណអភិបាលក្រុងប៉ៃលិន និងដោយមានការចូលរួមពីលោក -លោកស្រី ប្រធានការិយាល័យជំនាញជុំវិញក្រុង មន្រ្តីរាជការសាលាក្រុង និងមន្រ្តីច្រកចញចូលតែមួយក្រុងប៉ៃលិនជាច្រើរូបផងដែរ៕ ដោយៈ ពៅ វិចិត្រ