ឯកឧត្តម ផាន់ ចាន់ធុល អញ្ជើញចុះពិនិត្យមើលការដ្ឋានកសាងផ្លូវលំ ១ខ្សែរ នៅក្នុងភូមិបរឌិននៀវ សង្កាត់ប៉ៃលិន ដែលបានបើកការដ្ឋានកសាងនាពេលកន្លងមក

ឯកឧត្តម អ៊ី ឈាន៖ ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យ ដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវទៅបោះឆ្នោតអោយបានគ្រប់គ្នាដើម្បីជ្រើរើសថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេស