ដំណើរការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ អាណត្តិទី៦ នៅខេត្តប៉ៃលិន បានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន ប្រកបដោយសេរី ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌