លោក ឌិន គឹម ដឹកនាំក្រុមការងារ ទៅសាកសួរសុខទុក្ខ និងនាំយកថវិកាជួយឧបត្ថម្ភដល់លោក ស្រេង ស្រៀងដែលកំពុងសំរាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ Emergency ខេត្តបាត់ដំបង