ឯកឧត្តមកើត សុធា អភិបាលខេត្តប៉ៃលិនដឹកនាំគណៈប្រតិភូខេត្តអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល និងពិភាក្សាការងារជាមួយអភិបាលខេត្តខេត្តច័ន្ទថបុរី