លោកជំទាវ មាន សំអាន ប្រធានគណៈកម្មាធិការទី០៨ព្រឹទ្ធសភា អនុប្រធានសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍ និងជាប្រធានគណៈចលនាស្ត្រីអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនស្រ្តីនៅខេត្តប៉ៃលិន