លោក ស៊ុន យី អភិបាលក្រុងប៉ៃលិនបាននាំយកថវិកា និងអង្ករយកទៅឧបត្ថមដល់ក្រុមគ្រួសារសពនៅភូមិក្រចាប់ក្រោម សង្កាត់អូតាវ៉ៅ ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន